Tagged: vikebygd

Globalaksjonen 2019-2020

Globalcafé

Onsdag 13. november skal me, som dei siste åra, arrangera Globalkafé på Vikebygd Bedehus frå kl. 18-20. Det vil bli sal av kaker, kaffi, saft mm, ein liten andakt og drøs med andre bygdafolk!...

Semesterplan våren 2019 – Familiespeiding

Familiespeiding er eit tilbod for familiar i Vikebygd og Skjold. Følg Facebook-sida «Familiespeiding Skjold/Vikebygd» for oppdatert informasjon! 13. januar Likvik, Skjold 17. februar Bryggjebakken, Vikebygd 10. mars Skjold (følg med på Facebook-sida for stad)...

Global Aksjonen 2018 - 2019

Globalkafé

Onsdag 14. november skal me, som dei siste åra, arrangera Globalkafé på Vikebygd Bedehus frå kl. 18-20. Det vil bli sal av kaker, kaffi, saft mm, ein liten andakt og drøs med andre bygdafolk!...