Semesterplan hausten 2019 – Familiespeiding

1. september Aurdalen, Vats
6. oktober Tonjen, Vikebygd
10. november Kyrkja i Skjold
1. desember Lavvoen i Skjold

Møta varer frå 11-13:30.
For meir informasjon om familiespeiding og om kvart møte, følg sida vår på Facebook: «Familiespeiding Skjold/Vikebygd»