Semesterplan våren 2019 – Storspeidaren

16. januar Troppsmøte
23. januar Opning av veg – speidarane deltek
30. januar Planleggingsmøte
6. februar Troppsmøte
13. februar Ryddedugnad på Speidarloftet (for føresette)
20. februar Patruljemøte
27. februar VINTERFERIE
6. mars Troppsmøte
13. mars Patruljemøte
15-17. mars Troppstur
20. mars Troppsmøte
22-24. mars Patruljeførarkurs, Fredtun (for 8-10. trinn)
27. mars Patruljemøte
31. mars Årsfest på Bygdahuset (kl. 17:00)
3. april Troppsmøte
10. april Patruljemøte (Nutakassar)
17. april PÅSKEFERIE
24. april Troppsmøte
1. mai FRI
8. mai Fellesmøte i Bakkjen (NB: 17:30-19:30)
15. mai Troppsmøte (Speidarholmen)
17. mai Flaggheis i Parken
22. mai Troppsmøte (Speidarholmen)
29. mai Troppsmøte (Speidarholmen)
5. juni Felles sommaravslutning (NB: 17:30-19:30)
7-10. juni KILT (for 8-10. trinn) (Kurs I LeirTeknikk)
24-28. juni Kanotur, Nidelva

Troppsmøta er på Speidarloftet frå 18-19:30 om ikkje anna er oppgitt. Stad for patruljemøta er på Speidarloftet, om ikkje speidarane får beskjed om noko anna frå patruljeførar.

Troppsbilde – Lånke 2018