Vikebygd KFUK-KFUM Speidarar

Globalaksjonen 2019-2020

Globalcafé

Onsdag 13. november skal me, som dei siste åra, arrangera Globalkafé på Vikebygd Bedehus frå kl. 18-20. Det vil bli sal av kaker, kaffi, saft mm, ein liten andakt og drøs med andre bygdafolk!...

Troppstur hausten 2019

No er det igjen tid for troppstur og opptak av dei nye speidarane på hytta i Longåsdalen. Turen blir helga 25-27.oktober, og me har sjølvsag bestilt fint ver! Ungdomsskuleelevane møter i Bjordal fredag 25....